BLOG DAY
dla CHR Pasaż Grunwaldzki

Cel:

promocja Centrum Handlowo-Rozrywkowego Pasaż Grunwaldzki. Wyróżnienie Centrum na tle konkurencji i lokalnym rynku handlowym. Dotarcie do nowej grupy docelowej (studenci, młodzież).

Grupa docelowa:

  • Bezpośrednia: autorzy blogów z Dolnego Śląska>
  • Pośrednia: Dziennikarze, liderzy opinii, klienci CHR Pasaż Grunwaldzki

Działania agencji:

Agencja była pomysłodawcą konkursu i organizatorem każdego z etapów konkursu, jak również działań medialnych oraz dodatkowych inicjatyw w postaci filmu czy raportu z sześciu edycji.

Opis działań:

Przez sześć lat realizowaliśmy dla naszego klienta – CHR Pasaż Grunwaldzki - autorski projekt konkursu na najlepsze i najciekawsze blogi na Dolnym Śląsku. Był to pierwszy tego typu plebiscyt na Dolnym Śląsku. Co roku powoływaliśmy nowe jury, do którego zapraszaliśmy dziennikarzy, naukowców, fotografów, jak również influencerów i blogerów. Przez dwa miesiące zbieraliśmy zgłoszenia, aby pod koniec sierpnia, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bloga i Blogerów, na specjalnie zaaranżowanym finale z udziałem uczestników, ogłosić wyniki. Finały Blog Day były pierwszą lokalną imprezą służącą jednocześnie integracji lokalnej blogosfery. Podczas imprez swoje prelekcje wygłaszali zapraszani przez nas goście, m.in. Marta Dymek, Monika Czaplicka czy Paweł Tkaczyk. Zwycięzcy otrzymywali zaprojektowane przez nas statuetki, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez CHR Pasaż Grunwaldzki. Konkurs co roku promowany był w mediach lokalnych oraz w mediach społecznościowych. Impreza miała stałych patronów medialnych – m.in. Radio Wrocław, Gazetę Wrocławską i serwis Nasze Miasto.

Wyniki:

Konkurs na stałe wpisał się w lokalny kalendarz imprez. Wydarzenie z roku na rok cieszyło się rosnącym zainteresowaniem zarówno uczestników, jak i mediów. Wynikiem tego były liczne publikacje w prasie, w serwisach internetowych, a także audycje radiowe i relacje telewizyjne. Blog Day Wrocław stał się tytułem cenionym przez blogerów, którzy dzięki uczestnictwu w konkursie zyskiwali większy rozgłos i popularność wśród czytelników blogów. Na potrzeby konkursu powstał film wizerunkowy z piątego - jubileuszowego finału Blog Day Wrocław, jak również raport podsumowujący wszystkie sześć edycji: